tedavi

Büyük bir çalışmanın sonuçları: D vitamini depresyon belirtilerini azaltır

Vücudumuzun hem fiziksel hem de zihinsel olarak normal çalışması için doğru miktarda D vitaminine ihtiyacı vardır ve D vitamini eksikliğinin depresyonla ilişkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Şimdi, geçmiş 41 çalışmanın bir meta-analizi, D vitamini takviyesi almanın depresyonlu kişilerde depresyon semptomlarını hafifletebileceğini ve depresyon tedavisi için başka bir potansiyel seçenek olduğunu gösteriyor.

Vücuttaki kalsiyum ve fosfat seviyelerini kontrol etmeye ek olarak, D vitamininin merkezi sinir sistemindeki çeşitli işlevleri düzenlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir ve geçmişteki hayvan araştırmaları, D vitamininin beyindeki kimyasal dengeyi kontrol etmede bile rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu, D vitamini ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı açıklayabilir. Thomas Mikola Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden çalışma yazarı, “Bu bulgular, depresyonlu hastalarda D vitamini takviyesinin olası rolüne ilişkin içgörü kazanmak için depresyonlu hastalarda yeni, yüksek profilli klinik denemeleri teşvik ediyor” diyor.

Yeni meta-analiz, 41 çalışmadan toplam 53.235 katılımcıyı içeriyordu. Bu çalışmalara depresyonu olan ve olmayan kişiler, D vitamini takviyesi alan kişiler ve plasebo alan kişiler ve farklı fiziksel koşullara sahip kişiler dahil edildi.

İlgili Makaleler:

Kullanılan dozlar değişiklik gösterse de, D vitamini takviyesi genellikle günde 50 ila 100 mg arasındaydı. Depresyonu olan katılımcılarda, D vitamini takviyeleri depresif semptomları azaltmada plasebodan daha etkiliydi. Araştırmacılar, D vitamini takviyesinin daha kısa aralıklarla (12 haftadan az) daha etkili göründüğünü bildiriyor. Bununla birlikte, sağlıklı deneklerde, depresif belirtiler üzerinde biraz daha fazla etkiye sahip olan plaseboydu. Araştırmacılar makalelerinde, “Sonuçlarımız, D vitamini takviyesinin hem majör depresif bozukluğu olan kişilerde hem de daha hafif semptomları olan kişilerde yararlı etkileri olduğunu gösteriyor.”

Depresyonun şu anda dünya çapında engelliliğin önde gelen nedeni olarak kabul edildiği, her yıl 280 milyondan fazla insanı etkilediği ve antidepresanların herkes için etkili olmadığı göz önüne alındığında, mümkün olan en kısa sürede daha fazla tedavi seçeneğinin araştırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, kesin sonuçlara varmadan önce, elimizdeki verilerin, düşük D vitamini düzeylerinin depresyona neden olduğunu veya takviyelerin depresyon için etkili bir tedavi olduğunu doğrulamak için yeterli olmadığını düşünmeliyiz. Yeni meta-analiz, azalmış depresyon semptomları ile D vitamini takviyesi kullanımı arasında bir ilişki olduğunu öne sürse de, geçmiş araştırmalar sonuçsuz kalmıştır.

Yenisi gibi bir meta-analiz, çok sayıda insan arasında sonuçların karşılaştırılmasında faydalı olsa da, her çalışmada farklı yaklaşımların ve faktörlerin bulunması, genel sonuçlara varmayı zorlaştırmaktadır. D vitamini takviyesi ile depresif semptomların tedavisi arasındaki ilişki hakkında kesin sonuçlar çıkarmak için daha fazla istatistiksel araştırmaya ihtiyaç vardır: örneğin, daha geniş genel ve klinik popülasyonları inceleyerek ve farklı dozları ve farklı tedavi dönemlerini inceleyerek. Mikkola, “Bu meta-analizin geniş kapsamına rağmen, çalışma popülasyonlarının heterojenliği ve çok sayıda çalışmayla ilişkili yanlılık riski nedeniyle kanıtların kesinliği düşüktür” diyor.

Bu araştırma, Gıda Bilimi ve Beslenmede Eleştirel İncelemeler dergisinde yayınlandı.

En Çok Görüntülenen Gönderiler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir